contact
Thông tin liên lạc contact us
Việt nam
 • Việt namTHE DONGMING五金制造有限公司
  Địa chỉ:Quốc lộ 18 Mao Dộc-Phượng Mao-Quế Võ 1-Bắc Ninh
  Điện thoại:0974937413
  Thư:ngukimthedongming@gmail.com
 • 胡志明(计划中)
  Địa chỉ:计划中
  Điện thoại:计划中
  Thư:ngukimthedongming@gmail.com
中国
 • 佛山市THE Công ty tnhh sản xuất phần cứng dongming.
  Địa chỉ:佛山市南海区大沥镇河西工区6号
  Điện thoại:+86  15397878309
  Thư:ngukimthedongming@gmail.com
 • 深圳市THE Công ty tnhh sản xuất phần cứng dongming.
  Địa chỉ:深圳市宝安区松港街道天云路67号 Điện thoại:+86 13686843445 Thư:ngukimthedongming@gmail.com